Gechanteerd

0 views
0%

Darrel James had geduldig op deze dag gewacht. Hij had Peggy bijna twee maanden eerder geconfronteerd met de informatie die hij verzameld had over haar vervalsingsschema, en toen hij haar de bewijzen onthulde, was zij snel ingestort. Beetje bij beetje had hij meer en meer de touwtjes in handen genomen.

Zijn baan bij de bank gaf hem meer dan genoeg om van te leven, en de recente extra meevaller van geld, stelde hem in staat zijn plan in gang te zetten. Eerst had hij erop aangedrongen dat zij verder zou studeren en haar baan op zou zeggen. Zij had geen familie om zich mee te bemoeien, en vrienden waren minimaal, omdat zij alle uren werkte die school toeliet. Hij had haar in zijn huis laten wonen en haar geld gegeven voor kleren en collegegeld.

Zijn hele plan berustte erop dat zij van hem afhankelijk zou worden en dat haar dienstbaarheid veel beter zou lijken dan het alternatief van de gevangenis. Darrel had de laatste maanden veel tijd besteed aan het uitwissen van zijn sporen bij de bank en ervoor gezorgd dat al haar transacties uit het dossier gewist werden. Hij wilde van Peggy genieten zonder over zijn schouder te hoeven kijken en hij was er nu zeker van dat hij geen verdachte zou zijn, mocht iemand ooit Penny’s vervalsingen vinden. Nu was hij van plan al haar charmes op te eisen en met volle teugen van haar te genieten.

Toen hij thuis kwam was zij in de keuken aan het koken. Peggy had de laatste maanden gewillig zijn bevelen opgevolgd, want het was gemakkelijker geweest hem te behagen dan haar baas bij haar oude baan. Het enige wat zij hoefde te doen was het huis netjes houden en elke avond koken. De enige andere bepaling was dat zij haar cijfers op de 3.65 moest houden die zij gedurende haar vijf lange jaren op de universiteit met moeite had weten te handhaven.

Vanavond stond Darrel op het punt haar verantwoordelijkheden te vergroten.

“Peggy, kom hier,” riep hij terwijl hij de huiskamer binnenging.

Zij sprong de hoek om en glimlachte toen hij in zicht kwam, “Hallo mijnheer, het eten staat over vijf minuten op tafel.” Hij was blij dat zij zich nog steeds aan de regels hield.

“Kom eerst even met mij mee,” zei hij terwijl hij naar de ruime studeerkamer liep. Het huis was enorm en elegant ingericht, met af en toe een hint van de aanwezigheid van een vrouw, waarschijnlijk zijn ex-vrouw. Darrell draaide zich om en keek toe hoe Peggy’s tengere gestalte naderbij kwam, voordat hij haar midden in de kamer tegenhield.

“Trek je kleren voor mij uit Peggy,” zei hij, terwijl hij zwaar in een overvolle stoel ging zitten.

Peggy stond een ogenblik roerloos, niet zeker of zij het goed gehoord had.
“Wa…wat meneer?” stamelde zij.

“Ik zei: trek uw kleren uit. Leg ze maar op de salontafel als u klaar bent.” Hij klonk heel nuchter en zijn houding verbaasde Peggy. Hij had haar nog nooit aangeraakt, maar zij had geweten dat deze dag uiteindelijk zou komen. Zij bleef nogal verslagen staan en begon langzaam haar bloesje los te knopen.

Het duurde even voor zij bij het laatste knoopje was, maar uiteindelijk lukte het haar en zij trok de stof weg, waardoor haar met beha bedekte borsten en platte buik zichtbaar werden.

“Niet ophouden,” spoorde hij aan, waardoor zij weer in de werkelijkheid terugsprong. Zij rukte aan de sluiting van haar rok en die viel weg, waardoor haar goed geproportioneerde dijen bloot kwamen te liggen.

Darrel ging afwachtend voorover zitten toen zij achter zich reikte en haar beha begon los te maken. Zij liet de bandjes van haar schouders glijden en hield de cups even vast voordat zij het materiaal op de snel groeiende stapel kleding liet vallen. Tenslotte haakte Peggy haar duimen in de tailleband van haar dunne slipje en schoof het langs haar benen naar beneden. Geheel naakt stond zij voor hem en probeerde haar borsten en kutje zo goed mogelijk te bedekken.

Darrel beoordeelde Peggy terwijl zij voor hem stond met één arm over haar ruime borsten en de andere haar kutje bedekkend. Zij was jong en mooi met een mooi geproportioneerd lichaam. Hij vond het vooral leuk dat zij zich schaamde om naakt voor hem te staan.

“Ga het eten afmaken,” wuifde hij haar uit en pakte de afstandsbediening van de TV. Toen Peggy naakt voor hem stond, voelde zij schaamte over haar lichaam spoelen. Zij voelde zich ook een beetje gekwetst, op een vreemde manier, omdat hij zich niet aan haar had ge****d. Zij was echter blij dat hij het niet meer geprobeerd had, en greep naar haar kleren, zodat zij verder kon gaan met het eten.

“Laat ze maar,” zei hij plotseling, “je zult hier geen kleren meer nodig hebben.” Peggy bloosde fel en liet de handvol rok los, alvorens zich recht te trekken en de kamer uit te scharrelen. Darrel deed alsof hij haar negeerde, maar keek aandachtig naar haar kont, die verleidelijk naar de keuken terugzwaaide.

Zij aten in stilte, terwijl Peggy het grootste gedeelte van de tijd zat te blozen. Hij had haar eindelijk doen ophouden zich te bedekken en nu schoof zij ongemakkelijk in haar stoel terwijl hij naar haar uitgestalde borsten keek. Toen de maaltijd afgelopen was ging hij weer naar de woonkamer, haar achterlatend om op te ruimen. Twintig minuten later kwam zij uit de keuken tevoorschijn.

“Mag ik nu mijn kleren hebben, mijnheer?” Zij scheen een beetje boos op hem te zijn.

“Nee dat mag u niet” antwoordde hij, “en als uw houding niet verandert krijgt u ze misschien nooit meer terug.”

Peggy stopte even toen Darrel zich tot haar wendde, “Je bent van mij, ik bezit je. Je bent je ervan bewust dat ik je elk ogenblik in de gevangenis kan zetten en je leven voor altijd kan ruïneren.” Van dat feit was zij zich te allen tijde terdege bewust.

“Je bent hier om mij te plezieren op elke manier die mij goeddunkt en op dit moment wil ik je aan mijn lul zien zuigen.”

Peggy haalde scherp adem toen hij dit zei. Zij wist aan de blikken die hij haar steeds toewierp dat het onvermijdelijk was, maar nu het moment daar was, was zij bang. Hij gebaarde naar haar en zij schoof rustig voor hem en liet zich op haar knieën vallen. Zijn broek opendraaiend viste zij rond tot zij zijn harde pik gevonden had en trok hem eruit. Ze hijgde naar de grootte voordat ze aarzelend de kop kuste.

“Je weet toch wel hoe je moet pijpen, hè?” vroeg hij glimlachend op haar neer.

Eigenlijk had zij een paar vriendjes gehad met wie zij had afgesproken orale seks te hebben, maar geen enkele had zo’n grote pik. Zij opende haar mond zo wijd als zij kon en strekte hem uit over de kop.

Langzaam bewegend wist Peggy het grootste gedeelte in haar mond te krijgen en begon ritmisch op en neer te bewegen. Terwijl ze met haar tong langs de onderkant ging, kokhalsde ze lichtjes toen de schacht nog dikker werd. De voortdurende beweging had een behoorlijk effect op Darrel, want hij begon bij elke haal te kreunen. Hij greep een handvol haar en duwde en trok zachtjes op de maat van haar inspanningen. Toen hij begon te climaxen hield hij haar stevig vast en bokte wild in haar terwijl hij in haar mond klaarkwam.

Peggy verslikte zich in de warme vloeistof in een poging te blijven ademen. Zij kon zich niet bewegen, want hij hield haar haar nog steeds vast, waardoor het onmogelijk was zijn snel zacht wordende pik te laten vallen. Zij besloot dat slikken beter was dan stikken, dus slokte zij zijn sperma op. Eindelijk liet hij haar los en zijn leeggelopen pik plofte uit haar mond.

“Van nu af aan zul je niets meer dragen als je in dit huis bent, tenzij ik anders zeg. Begrijp je dat?” Peggy knikte plechtig met haar hoofd toen het besef haar trof. Zij zou voor altijd zijn privé-hoer zijn en er was niets wat zij daaraan kon doen.

Hoofdstuk 2

Darrel zat stilletjes maar half te luisteren terwijl Bob doorzeurde over niets. Bob was een bankbediende van hetzelfde niveau als Darrel, maar op een andere plaats, en de twee lunchten vaak samen. Gewoonlijk genoot hij van het gezelschap, maar vandaag had Darrel andere dingen aan zijn hoofd.

Hij had een grote som contant geld bemachtigd die op de een of andere manier witgewassen moest worden. Zijn gedachten gingen terug naar de recente gebeurtenissen waardoor hij Peggy kon redden en een d**g dealer kon oplichten, terwijl hij de schuld elders wees.

Het feit dat hij over een grote hoeveelheid geld kon beschikken was in het begin opwindend… totdat hij besefte dat hij het niet kon uitgeven. Hij moest een manier vinden om het terug in het systeem te krijgen zonder door de politie, of de dealer, betrapt te worden. De bank gebruiken waar hij werkte was uit den boze. Hij moest een zaak vinden die grote sommen geld legaal verhandelde.

“Prescott Manly was er vandaag,” zei Bob, “hij zal wel weer een tijdje in de stad zijn.”

Darrel was plotseling op zijn hoede. Prescott Manly was een bekende tycoon die van stad naar stad trok om zijn imperium op te bouwen.

“Wat wilde hij?” vroeg Darrel.

“Hij opende een kredietlijn en krijg dit,” Bob pauzeerde dramatisch, “hij betaalde de penthouse suite in het Wilkins Arms Hotel voor een maand vooruit! Weet u wat dat kost?” Hij was duidelijk blij dat hij informatie had die Darrel’s belangstelling wekte.

“Heel wat, dat weet ik zeker,” mompelde Darrel. Vanaf dat moment stemde hij op Bob af en begon aan een plan te werken.

****

De rest van de dag piekerde Darrel over het idee dat hij had en tegen de tijd dat hij klaar was om zijn werk te verlaten, had hij het gevoel dat het plan vorm had gekregen.

Hij ging snel op weg naar huis en Peggy begroette hem toen hij vanuit de garage het huis binnenkwam. Zij stond zoals hij haar de vorige dag had opgedragen, naakt met haar handen aan haar zijde. Hij kon het avondeten ruiken en had plotseling honger.

“Maak het eten nu maar klaar,” zei Darrel terwijl hij langs haar heen liep en door de keuken. “We hebben vanavond nog wat te doen.” Peggy bevroor even bij de gedachte dat dit eindelijk de avond zou zijn dat hij haar zou nemen. Hij merkte haar bezorgde blik op en lachte.

“Maak je geen zorgen,” zei hij, “we moeten eerst uitgaan. Dan kunnen we misschien later nog iets bedenken om te doen.”

Peggy zei niets, maar haar gedachten draaiden een miljoen mijl per minuut. Zij begon de tafel te dekken terwijl zij nadacht over de afgelopen maanden. Seks hebben met Darrel boezemde haar geen angst meer in. Op dit ogenblik was zij er klaar voor om het te doen en over de voortdurende anticipatie heen te komen. Zij besefte dat de stress van het niet weten wanneer het zou kunnen gebeuren, haar begon op te winden als zij aan hem dacht.

Het langdurige wachten had een soort verlengd voorspel gekregen dat haar in een staat van verwarring achterliet. De meeste mannen wilden maar één ding en ze wilden het zo snel mogelijk. Maar Darrel was dan ook niet zomaar een man.

Een paar minuten nadat zij klaar was met het dekken van de tafel, keerde hij terug naar de eetkamer. Hij was nu fris gedoucht en in comfortabele kleren. Zij bleef rustig staan tot hij haar gebood te gaan zitten en van het eten te genieten. Peggy werd steeds beter in koken en hij complimenteerde haar met haar inspanningen. Zij hadden een van de duizend echtparen kunnen zijn die na het werk aan tafel zaten, ware het niet dat zij naakt was.

Hij leek een beetje in beslag genomen en haastte zich door zijn maaltijd. Zij versnelde haar tempo ook, zodat zij klaar zou zijn als hij wilde dat zij iets voor hem zou doen. Hij bedankte haar beleefd voor de maaltijd en schreed snel door de gang, haar achterlatend om op te ruimen.

Zij had juist de afwas in de gootsteen gekregen, toen hij haar riep. Peggy staakte haar taak en liep naar de hal om hem in haar kamer te vinden. Op het bed lagen verschillende jurken en een paar schoenen lagen op de grond.

“Probeer deze eens aan,” zei hij tegen haar, terwijl hij naar de kleren wees.

Peggy trok de eerste jurk aan en hij liet haar voor hem draaien, voordat hij haar opdroeg een andere aan te trekken. Hij keek toe terwijl zij het jurkje op zijn plaats trok en keek toen aandachtig toe hoe zij het voor hem modelleerde. Darrel schoof dichter naar haar toe en liet zijn handen langs haar buik gaan, terwijl zij beefde bij zijn aanraking. Hij ging naast haar staan en zij keek in zijn ogen, wachtend op wat hun eerste kus moest worden. Plotseling deed hij een stap achteruit en wees naar de laatste jurk.

“Probeer die maar eens aan en dan kunnen we gaan,” zei hij terwijl hij zijn kalmte hervond. Zij worstelde wat, kreeg het strakke jurkje uit en trok toen, het laatste kledingstuk over haar hoofd. Hij scheen er niet van onder de indruk te zijn.

“Ik ben niet echt dol op deze,” zei hij, nadat hij snel de laatste jurk de revue had laten passeren. “Ik vind de tweede het mooist. Trek hem maar weer aan, samen met een paar bijpassende hakken, en kom naar de studeerkamer.” Hij draaide zich om en liep naar de hal, haar achterlatend om zich verder aan te kleden.

“Mijnheer?” riep Peggy hem na.

“Ja,” antwoordde hij vanuit de deuropening.

“En ondergoed?” vroeg zij schuchter.

“Dat is niet nodig,” glimlachte hij, “misschien stoppen we wel ergens om wat voor u te halen als het echt nodig wordt.” Zij bloosde bij de gedachte in het openbaar te zijn met niets dan de huiddichte jurk om haar te bedekken.

****

Peggy liep naar de man in de lobby waar Darrel haar op gewezen had. Zij zag er best sexy uit in haar nieuwe nauwsluitende jurk die hij de avond tevoren voor haar gekocht had, en zij had het gevoel dat alle ogen in de hotellobby op haar gericht waren. Zij concentreerde zich erop om niet van haar onmogelijk hoge hakken te vallen en “per ongeluk” botste zij tegen Prescott Manly op.

“O, het spijt me,” zei zij. Haar beschaamde blik kwam als vanzelf, want dat was ze echt.

“Dat geeft niet,” was het antwoord. Prescott draaide zich om om haar aan te kijken en plotseling kroop er een glimlach over zijn gezicht. “Heb je haast mijn liefste?” Hij nam schaamteloos haar volle schoonheid in zich op, waardoor zij nog meer bloosde.

“Nee mijnheer, ik ga alleen maar lunchen.” Zij reciteerde de tekst die Darrel haar gegeven had.

“Ik ook,” Zijn glimlach werd breder, “zin om mee te gaan?”

“Nou, OK,” zij vroeg zich af hoe Darrel geweten had wat Prescott zou gaan zeggen, “als ik maar niet tot last ben.”

“Helemaal niet, het restaurant is deze kant op.” Hij nam haar voorzichtig bij de arm en bewoog haar in die richting. Darrel volgde op veilige afstand en ging aan een tafeltje aan de overkant van de zaal zitten. Hij vertrouwde erop dat Peggy zou doen wat hij zei, maar dit was te groot om haar het te laten verpesten. Hij wist dat zijn aanwezigheid haar op haar beste gedrag zou houden. Hij bestelde lunch en wachtte geduldig terwijl hij Peggy en Prescott in de gaten hield.

Rechts van hem hoorde hij steeds een klikkend geluid en hij draaide zich om om een schattig meisje met kort bruin haar te zien dat foto’s nam. Hij bekeek haar aandachtig en besefte dat Prescott het doelwit was. Voorzichtig om niet op te vallen, at hij snel verder en liep naar de deur. Tegen de tijd dat de fotografe tevoorschijn kwam, zat hij al achter het stuur van zijn auto te wachten.

Hij volgde haar aftandse Camaro door de stad tot waar zij uiteindelijk stopte bij een vervallen winkelpui. Op het verbleekte bordje boven de deur stond Sarah Jackson Photography. Darrel zuchtte diep. Alsof hij nog niet genoeg te doen had, moest hij nu ook nog onderzoek doen naar die vervelende fotografe.

Hoofdstuk 3

Peggy spurtte over de vloer om de rinkelende telefoon te beantwoorden. Haar naakte borsten wiegden verleidelijk bij elke beweging.

“Hallo?”

“Hoe is het gegaan?” Vroeg Darrel. “Heeft hij iets gezegd dat ik zou moeten weten?”

“Eh, ik, eh, ik weet het niet,” stamelde zij, duidelijk bang dat zij niet de info had die hij nodig had, “hij is maar één keer gebeld tijdens de lunch.”

“Wat heeft hij gezegd?”

“Eh, wacht even,” zei Peggy. Darrel kon haar in haar tas horen graven, “hij zei, onderzoek tractaat 1, 2. Ik heb het tegen volgende week nodig.” Zij stopte even, “toen zei hij, nee de Pearson is de enige op de hoek, zoek het maar uit.” Zij stopte weer even wachtend op een reactie, “Het spijt me Meneer hij heeft verder niets gezegd over zaken.”

Darrel knapte terug uit zijn gedachten, “Je hebt het geweldig gedaan Peggy. Ik ben trots op je dat je exacte aantekeningen hebt gemaakt, dat helpt heel veel.” Hij kon haar opgelucht horen tekenen.

“Niet koken vanavond, ik wil je mee uit nemen. Draag de blauwe jurk met kousenbanden.”

“Ja mijnheer,” antwoordde zij blij.

“En Peggy, scheer je kutje voor mij.” Hij hoorde haar hijgen, “Zorg dat je om acht uur klaar bent,” voegde hij er nog aan toe, voordat hij ophing.

Het Pearson tractement moest een onroerend goed in de stad zijn. Prescott moest een inside scoop hebben over iets dat op het punt stond te gebeuren met het bestemmingsplan. Hij reed naar het gerechtsgebouw en bracht de volgende twee uur door met het doornemen van elk onroerend goed dat met Pearson verbonden was. Hij kwam uit op vijf eigendommen met die naam, maar slechts twee waarvan hij vond dat ze groot genoeg waren om Prescott te interesseren. De grond lag in een gebied buiten de stad dat nog ontwikkeld moest worden. Het was een gok, maar hij had vertrouwen in Peggy’s informatie. Darrel maakte kopieën van alles wat hij nodig had voordat hij naar huis vertrok.

****

Peggy ijsbeerde zenuwachtig in de huiskamer en wachtte op Darrel. Het was nog geen acht uur, maar zij had het laatste kwartier gewacht, voor het geval hij vroeg weg zou gaan. Zij had haar kutje geschoren zoals hij gevraagd had en het effect op haar was zeer erotisch.

Terwijl Peggy liep, begon haar kale kutje op te warmen op een manier die zij nooit voor mogelijk had gehouden. Zij was geil en om het nog erger te maken, wilde zij Darrel. Het was krankzinnig om zich zo te voelen, vooral omdat hij haar in feite ontvoerd had. Peggy moest toegeven dat hij buitengewoon aardig voor haar was geweest en voor het eerst sinds lange tijd had zij geen grote verantwoordelijkheden meer. Alleen al het wegvallen van de financiële lasten had haar een vrij gevoel gegeven. Ironisch, gezien de hachelijke situatie waarin zij zich bevond.

Eindelijk trok er een auto de oprijlaan op en de garage in. Peggy werd erg zenuwachtig toen zij aan het geluid merkte dat het voertuig niet van Darrel was. Het klonk anders, met een lagere uitlaattoon en de motor maakte een beetje toeren voordat hij werd afgezet. Zij kende auto’s, en dat was het geluid dat alleen een V8 kon maken. Het was zeker niet de import die zij verwachtte. Peggy stond roerloos in de huiskamer toen de deur openging. Zij viel bijna flauw toen Darrel de kamer binnenliep.

Hij grijnsde toen hij haar gezicht zag. “Schat, ik ben thuis,” lachte hij. “Kom eens kijken naar mijn nieuwe speeltje.” Zij volgde hem naar de garage, waar zij een laat model blauw-witte Trans Am aantrof. Haar hart sprong naar haar keel toen zij hem verlangend aankeek. Zij had het al het langst met hem over deze auto gehad en nu was zij bang dat hij haar aan het kwellen was.

Hij lachte weer naar haar: “Hij is van jou.” Haar handen gingen naar haar gezicht en zij begon te beven. Zij liep naar hem toe en drukte haar lichaam tegen het zijne in een poging haar dankbaarheid te tonen, en omhelsde hem stevig aan haar borsten.

“Heel erg bedankt mijnheer,” zij begon nu te huilen, dus trok hij zich los en sjokte haar naar de badkamer om zich klaar te maken om te gaan. Een paar minuten later kwam ze terug en Darrel gaf haar de sleutels.

“Jij rijdt vanavond.” Ze giechelde terwijl ze de auto startte en zich naar de straat begaf.

Het avondeten was een belevenis toen Peggy naast hem kroop zonder dat hij het hoefde te vragen. Zij wreef de hele tijd verleidelijk tegen hem aan en op weg naar huis wierp zij blikken zijn kant op en bloosde uitbundig als hij haar blik ving.

Zij trok de garage in en sloot de deur met de afstandsbediening. Peggy zat rustig in haar eigen gedachten verzonken terwijl ze zachtjes over het leren stuurwiel streelde. Darrel stapte uit de auto en liep naar voren, wachtend tot zij was uitgestapt.

“Kom hier,” zei hij. Met tegenzin opende zij de deur en stapte uit. Hij lachte om het effect van de auto toen zij haar vingers liefdevol over het spatbord liet gaan terwijl zij zich naar voren bewoog waar hij stond.

“Stop,” zei hij plotseling, “kleed je voor mij uit.”

Peggy schoof de bandjes van haar schouder en liet de jurk op de grond vallen. Zij stapte uit het kledingstuk en bewoog zich recht voor hem zonder zich te bedekken. Nu naakt, hield zij haar handen aan haar zijde en bewoog zich dichter naar hem toe. Peggy liet zich langzaam op haar knieën vallen en begon zijn broek uit te trekken. Met haar handen aan zijn riem keek zij verleidelijk naar hem op.

“Mag ik u pijpen mijnheer?” De vraag verraste hem, maar hij knikte naar haar. Zij gleed met haar handen langs zijn dijen voor zij zijn broek naar beneden rukte om zijn harde pik te onthullen. Zonder aarzelen klemde zij hem tussen haar lippen en zoog zachtjes aan de kop, voordat zij de hele lengte in haar keel nam. Peggy wervelde met haar tong rond zijn eikel toen zij zich terugtrok, en bleef even staan om hem daarna langzaam weer naar beneden te slikken.

Er waren maar een paar minuten van dit alles nodig om Darrel tot het barstens toe op te werken. Hij trok haar stevig overeind en drukte haar tegen de motorkap van de auto. Zij ging achterover liggen en spreidde haar benen uitnodigend, haar nu kale kutje glinsterend van haar sappen. Hij wreef de kop tegen haar natte spleet terwijl Peggy een luide kreun liet horen. Met een gemakkelijke vloeiende beweging stootte hij diep in haar, totdat zijn ballen tegen haar kont rustten. Haar gezicht had een blik van hartstocht erin geëtst, die hem nog meer naar haar deed verlangen. Hij kuste haar innig en tot zijn genoegen beantwoordde zij die met een onverwachte intensiteit. Hij streelde steeds harder en sneller in haar, en dreef hen beiden naar de rand van de afgrond.

Omdat hij wilde dat het langer zou duren, trok hij zich ondanks haar bezwaren terug en liet haar omdraaien. Zij presenteerde haar kont zo uitnodigend mogelijk aan hem en hij stortte zich in één haal van achteren in haar. Hij stootte tegen haar kont en zij duwde terug om hem zo diep mogelijk in haar te krijgen. Zo gingen zij door, de garage vullend met hun hijgen en kreunen, tot hij niet meer kon en zijn snelheid opvoerde. Peggy voelde zijn versterkte intensiteit en begon wild te bokken op zijn pik, en weldra kwamen zij beiden klaar, terwijl zij het sperma uit zijn spuitende pik melkte.

Zij rustten een paar minuten uit in een kluwen op de motorkap, beiden zwaar ademend. “Zo, vind je de auto mooi?” plaagde hij haar.

“Meer dan u ooit kunt weten, mijnheer,” glimlachte zij stralend naar hem terug.

Hoofdstuk 4

Darrel werd de volgende morgen vroeg wakker en kuste Peggy’s voorhoofd zachtjes, voordat hij zich uit bed sleepte. Hij kleedde zich snel aan en ging op weg naar de deur. Bij de garage aangekomen besefte hij dat hij Peggy’s oude barrel zou moeten nemen, omdat hij zijn auto bij de bank had laten staan. Onderweg pleegde hij een paar telefoontjes om er zeker van te zijn dat hij de telefoonnummers had die hij nodig had om de grondtransactie te sluiten.

Darrel besteedde de hele dag aan het maken van plannen om het stuk land te kopen waar Peggy hem over getipt had. Het regelen van de financiën zou betrekkelijk eenvoudig zijn en aan het eind van de dag was hij goed voorbereid. Hij belde de eigenaar om 15.00 uur en tegen 17.00 uur zaten de twee in een koffiehuis. De man was van plan geweest te verkopen en had het onderzoek al klaar, zodat het een eenvoudige zaak was over de prijs te onderhandelen.

Een uur later was al het papierwerk klaar en werd aan Darrel’s bezit toegevoegd, 68 hectare onroerend goed dat hij nog nooit gezien had. Het was een gok van $260.000 waarvan hij hoopte dat hij zou lonen.

Op weg naar huis herinnerde hij zich plotseling dat Peggy vanavond niet thuis zou zijn. Hij had haar een afspraakje met Prescott voor vanavond laten aanvaarden en zij zou spoedig in zijn hotel aankomen. Hij draaide de auto in de richting van het centrum en ging naar de fotowinkel om een beetje onderzoek te doen.

****

Prescott Manly was bijna klaar toen hij de zachte klop op de deur hoorde. Hij bewoog zich door de kamer om open te doen en onthulde de onschuldige jonge Peggy.

“Wel, hallo mijn liefste,” glimlachte hij naar haar. Schattig, blozend en prompt; hoe kon het misgaan. “Klaar om te gaan?”

“Ja mijnheer,” Peggy stond onwennig in de deuropening. Darrel had haar ingedrild hoe belangrijk het was deze man gelukkig te maken. “Hier hangt alles van af,” had hij gezegd, “hoe het gaat zal samenvallen.

From:
Date: juni 3, 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *