Ik benader geen mannen in bars.

0 views
0%

Ik ging de verduisterde kamer binnen, onzeker over wat ik kon verwachten. Ik hoorde het geluid van een lage basslag uit het appartement erboven, maar verder was er geen enkel geluid. Ik aarzelde enkele ogenblikken, en draaide mij om, om door dezelfde deur naar buiten te gaan, waar ik nog maar enkele seconden tevoren door naar binnen was gekomen.

“Wacht,” kwam de stem door de duisternis. “Waarom ga je weg?”

Ik stopte, en probeerde op adem te komen voor ik antwoordde. “Ik weet niet of ik überhaupt hierheen had moeten komen.” Ik haatte het dat mijn stem zo trillerig en klein klonk. “Ik heb het je al eerder gezegd; dit soort dingen doe ik gewoonlijk niet.”

“Maar je wilt het wel, toch?”

Dat kon ik niet ontkennen. Mijn gedachten reisden terug naar nog maar twee avonden eerder, toen ik aan de bar zat, alleen, mijn rum en cola dronk en naar de danseressen op de vloer keek, terwijl ze op de muziek draaiden. Ik had onbewust meegezwaaid op de maat van de muziek, toen dezelfde stem die nu tegen mij sprak mijn gedachten had onderbroken om mij ten dans te vragen. Ik had gewoon geknikt, en zonder zelfs maar te kijken wie de uitnodiging had gedaan, had ik hem de dansvloer op geleid.

Daar aangekomen, had ik mij omgedraaid om te zien wie mijn partner zou zijn. Net toen ik me omdraaide, was er een dramatische pauze in de muziek, bijna alsof ik op een filmset was geweest en alles precies zo gepland was. Ik moest toegeven, ik was opgewonden, bijna vanaf het moment dat ik de man zag, die zich al snel op de stuwende maat van de muziek bewoog.

Ik was altijd al iemand geweest die zich meer op zijn gemak voelde bij het dansen dan bij wat dan ook, en ik begon onmiddellijk zijn passen te evenaren, terwijl ik de kloppende bas diep in het centrum van mijn vrouwelijkheid voelde. Mijn vriendinnen hadden altijd de draak met mij gestoken; ze zeiden allemaal dat ik waarschijnlijk wel een orgasme kon krijgen als ik alleen al voor een live band stond. De waarheid was dat dansen voor mij hetzelfde was als seks hebben in het openbaar. Mijn heupen bewegen, het zweet druppelde langs mijn lichaam, het gevoel van het hete vlees van iemand anders tegen het mijne gedrukt, en al die tijd die trilling van de basdrum die tot in het diepst van mijn wezen doordrong.

Toen het liedje afgelopen was, nam ik even de tijd om op adem te komen, en vroeg hem of hij iets wilde drinken. Hij volgde mij naar de bar, keek toe hoe ik bestelde, en nadat ik een lange slok direct uit het glas had genomen, keek hij mij aan met die merkwaardige intense blik. Met zijn ogen de mijne vasthoudend, nam hij het glas uit mijn vingertoppen, en likte langzaam de plaats af waar zojuist mijn lippen hadden gezeten.

Zonder mijn blik te verliezen, kantelde hij het glas en dronk het leeg. Ik kon zijn kus bijna voelen voordat het gebeurde, toen hij het glas neerzette en naar mij toe leunde. En mijn God, wat een kus. Hij sloeg al het zachte verleiden en porren over, en doopte gewoon zijn tong in mijn hulpeloze mond met een suggestief ritme. Toen hij zich terugtrok, had ik geprobeerd weg te kijken in mijn verlegenheid, maar hij draaide nogal ruw mijn gezicht weer naar het zijne.

“Dit is mijn adres. Zorg dat je er zondagavond bent. Stel me niet teleur.” Hij drukte een stuk papier in mijn hand en draaide zich om om te vertrekken.

“Maar wacht, ik-”

“Jij wat?”

“Ik doe dit niet. Ik pik geen jongens op in bars.”

“Ik weet het,” zei hij. Hij leunde naar voren en kneep in mijn onderlip. “Ik zie je zondag.”

En hij was vertrokken. Ik zat daar tot de bar sloot, en ik had de volgende twee dagen rondgedwaald, terwijl ik zo vaak naar zijn adres keek dat ik het uit mijn hoofd geleerd had. Ik had voor de spiegel gestaan en geprobeerd te zien wat hij gezien had, geprobeerd de dingen te rationaliseren, geprobeerd mezelf wijs te maken dat ik dit moest vergeten en verder moest gaan met mijn leven, maar iets in de manier waarop deze man mij had aangeraakt deed mij alles vergeten wat ook maar in de buurt van rationeel kwam en ik stapte in een taxi en ging naar het adres dat op het vodje papier gedrukt stond.

“Waar denk je daar zo hard aan?” Weer die stem, ik wenste dat ik zou ophouden van binnen te springen telkens als hij sprak.

“Waarom is het hier zo donker?” Ik draaide mij weer om en zette mijn rug tegen de deur. Weer vroeg ik mij af wat ik hier in godsnaam deed.

“Ik hou van het donker. Het versterkt alle andere zintuigen. Wilt u iets drinken? Ik heb rum. Wat u maar wilt, mijn liefste.” Zijn stem was laag en intens; alleen al het geluid ervan maakte mijn slipje vochtig.

“Ik weet het niet. Waarom heb je me hier uitgenodigd?”

Hij grinnikte. “Waarom ben je gekomen?” Vroeg hij zacht. “Ik heb je hier uitgenodigd omdat ik van plan ben je te neuken.”

Mijn adem stokte bij zijn botte antwoord. Normaal gesproken zou zulke grove taal mij de andere kant op gestuurd hebben, maar met al het andere wat ik normaal gesproken zou doen zo ver van waar ik was, leek zijn woordkeus zeer toepasselijk. Eerlijk gezegd had hij gelijk; waarom was ik hier als het niet was om geneukt te worden?

Plotseling voelde ik me heel dapper. “Waar ben je?” Vroeg ik.

“Hier recht voor je. Ga je gang, het pad ligt wijd open.” Ik begreep de dubbele betekenis van zijn woorden. “Kom, je hoeft maar een paar kleine stapjes te zetten, en je zult niet helemaal alleen zijn.” Mijn lichaam bewoog zich voorwaarts. Een half ogenblik later schampte mijn knie wat aanvoelde als een bank. “Mmmm, daar ben je dan. Ik dacht dat je nooit zou beslissen.”

“Beslissen?” Vroeg ik.

“Of je je verstand volgt, of iets aanzienlijk lager.” Terwijl hij dit zei, voelde ik zijn hand over mijn onderbuik strelen. Mijn spieren trokken samen en ik hijgde zachtjes.

“Wie bent u?” fluisterde ik. “Waarom ik? Waarom hebt u mij gekozen?”

“Ik ben een man die een vrouw wil. Waarom u? Omdat de hartstocht van je vingertoppen druipt. En ik heb u gekozen omdat u gekozen wilde worden.” Zijn hand verliet mijn buik. “Wat ga je er aan doen?”

In plaats van te antwoorden, knielde ik neer. Ik strekte een trillende hand uit en liet hem zakken tot hij warm vlees raakte. Ik kreunde zachtjes toen ik herkende dat ik mijn hand op zijn verre heup had. Ik liep met mijn hand langs zijn zij, mijn vingers verheugden zich over het gevoel van zijn huid. Spoedig kon ik niet anders dan zijn lichaam actief strelen met mijn beide handen. Ik voelde mijn hart bonzen in mijn borstkas; mijn ademhaling ging zo snel dat ik me duizelig voelde. Ik liet mijn vingertoppen over zijn tepels glijden, ze volgden zijn buik naar beneden, waar ik zijn erectie naar mij toe voelde spannen. Opeens werd ik verlegen. Mijn handen verstijfden bij de eerste plukjes knapperig haar.

“Is er iets?” Ik kon de spottende glimlach in zijn stem horen. “Dat geeft niet, ik ben heel trots op je. Wil je dat ik het nu overneem?”

Ik liet een enorme zucht. “Ja, ja graag.” Ik probeerde te walgen van hoe graag ik deze man, die ik nauwelijks kende, wilde hebben, maar kon het niet. “Alsjeblieft, neem me.”

“Weet je zeker dat je weet wat je vraagt?”

Voor het eerst die avond aarzelde ik niet. “Ja, neem m-”

Voordat ik kon uitpraten, ging hij abrupt rechtop zitten en greep mij letterlijk bij mijn middel. In één keer lag ik op mijn rug, zijn handen klemden de mijne aan de bank vast, en zijn mond was de mijne aan het beroeren. Ik schreeuwde het bijna uit van genot. Ik voelde hoe hij iets zachts door mijn handen haalde. “Vind je het erg?” Mompelde hij. Ik besefte dat het een sjaal was, ik nam aan dat hij van plan was er mijn handen mee vast te binden. Ik mompelde een soort van positief antwoord, en hij ging schrijlings over mijn lichaam zitten en bond mijn handen zachtjes maar stevig vast aan iets zwaars boven mijn hoofd. Zijn handen trokken langs mijn armen en rustten lichtjes op mijn borsten. Ik kon nauwelijks ademhalen. Zijn vingers trokken zachtjes kleine cirkeltjes rond mijn tepels, waardoor ze zo stijf werden dat het bijna pijn deed.

“Alsjeblieft,” fluisterde ik.

“Alsjeblieft wat?”

Jankte ik. “Zeg het.” Ik beet op mijn lip en jammerde opnieuw. “Zeg het, of ik stop.”

“Oh God, alsjeblieft!” Ik kwam los, ik wilde hem zo graag. Maar hem zo vooruit horen spreken was één ding, zelf zulke dingen zeggen was iets heel anders.

Hij leunde naar voren om mij te kussen, en stopte millimeters van mijn gesepareerde lippen. “Zeg. Het.”

Mijn ogen vlogen open en ik kon het niet helpen. Ik wilde deze man, ik wilde naakt zijn, en ik wilde dat hij “Neuk me! Oh God, alsjeblieft! Neuk me nu!”

Het was alsof ik een opgehoopt beest had losgelaten. Mijn hemd was in enkele ogenblikken van mijn lichaam gerukt, en zijn prachtig ruwe mond zoog zo hard aan mijn borst, dat pijn gepaard ging met genot, zo intens dat ik dacht dat ik zou sterven. Zijn vingers groeven zich in mijn heupen, en ik voelde zijn hardheid tegen mijn natte kruis duwen. Ik drukte me tegen hem aan opende mijn benen om beter contact mogelijk te maken. Voor het eerst kreunde hij hardop.

Hij harkte met zijn vingers langs mijn zijden, en trok aan mijn broek. Ik tilde mijn heupen op, en zwelgde in hoe goed het voelde om eindelijk van mijn kleren verlost te zijn. Hij worstelde er even mee om mij helemaal uit mijn verpakking te bevrijden, en langzaam kroop hij weer over mijn lichaam, tot zijn gezicht voor het mijne was. Hij wreef zijn lippen tegen mijn mond; telkens als ik hem probeerde te kussen, trok hij zich terug, om dan terug te keren en zijn kwelling voort te zetten. Langzaam liet hij zijn lichaam zakken tot het met zijn heerlijke gewicht mij in de pluchen bank drukte. Toen begon het langzame ronddraaien van zijn heupen. In gedachten zag ik die heupen op de dansvloer van de bar, en ik paste zijn ritme aan. Instinctief hief ik mijn heupen op om hem toe te laten in mij te komen, maar hij duwde ze weer naar beneden. “Op zijn tijd, lieveling, op zijn tijd,” zei hij.

Hij trok kusjes langs mijn lichaam, en terwijl hij steeds dichter bij mijn natte centrum kwam, werd mijn lichaam steeds meer gespannen. Ik spande me tegen mijn boeien; ik wilde zo graag zijn mond leiden naar waar ik hem het meest nodig had. Maar, hij had geen leiding nodig. Hij vond het hete, natte knobbeltje en liet zijn tong langzaam over de lengte gaan. Dan, langzaam en weloverwogen, zoog hij het in en uit zijn warme mond. Hij drukte zijn tong tegen mij aan, en wreef er met hetzelfde ritme overheen als waarmee hij eerder begonnen was. Ik kon het niet helpen, ik opende mijn dijen zo ver als ik kon, hem de vrije teugel gevend over mijn toch al kwetsbare lichaam. Terwijl zijn tong met mij bleef vrijen, liep hij met zijn handen langs mijn lichaam omhoog naar mijn borsten. Het voelde alsof er drie mensen bij mij in de kamer waren, er waren zoveel sensaties tegelijk dat ik het gevoel had dat ik het niet allemaal in me op kon nemen. Hij trok één hand van mijn borst terug, en mijn teleurstelling verdween snel toen ik zijn vingers mijn doorweekte gaatje voelde strelen. Met tergende traagheid drong hij bij me binnen, zonder het onvermoeibare ritme van zijn tong te stoppen. Hij omcirkelde mijn ingang met zijn vinger en drong weer bij me binnen, en begon met de neukpartij die hij me beloofd had. Ik voelde mijn spieren spannen, en ik wist dat ik spoedig zou komen. Hij zoog nog harder aan mijn clitje, kneep er zachtjes in en kuste dan de tintelingen van pijn weg, terwijl hij me ondertussen met drie vingers ramde van de hand die niet aan mijn tepels zat te knijpen. “Zeg me hoe je je voelt, schatje,” zei hij.

“O, God, ik ga klaarkomen,” kreunde ik. Omdat ik me wellustig en sexy voelde en alsof ik niets verkeerd kon doen, zei ik: “Ik ga helemaal over je vingers komen. O God, je neukt me zo goed.”

Hij kreunde met mijn clit nog steeds in zijn hete mond, en verhoogde de intensiteit van de vingerneukerij die hij leverde. Het voelde alsof elke zenuw in mijn lichaam zich om zijn tong en vingers verzamelde. Ik voelde kleine spasmen in mijn buik beginnen, en ik schreeuwde het bijna uit van extase toen de golven intenser werden. Toen, in één keer, schommelde het sterkste orgasme van mijn leven door mijn lichaam. Ik rukte mijn handen los en dook met mijn vingers in zijn haar, hem harder tegen mijn kloppende kut drukkend. Ik voelde mijn dijen trillen terwijl golf na golf van genot over mij heen spoelde. Abrupt verlieten zijn vingers mij en hij ramde zijn erectie diep in mij, hem in mijn trillende gat begroevend. Ik voelde hoe ik me vastklemde aan zijn pik, en ik trok zijn natte mond naar de mijne, zodat ik mezelf daar kon proeven. Ik dompelde mijn tong steeds weer in zijn mond, terwijl ik zijn neukritme slag voor slag evenaarde. Hij trok mijn benen over zijn schouders omhoog, waardoor hij zich nog dieper in mij stortte, veel dieper dan ik voor mogelijk hield. Elke haal veroorzaakte een heerlijke combinatie van pijn en genot.

Net toen ik dacht dat het niet verbazingwekkender kon worden, voelde ik zijn pik nog harder worden, terwijl hij naar zijn hoogtepunt toe bouwde. Ik voelde mijn lichaam reageren en toen de golven van mijn tweede orgasme begonnen, gooide hij zijn hoofd achterover en riep het uit.

Hij liet zijn voorhoofd op het mijne vallen en liet mijn dijen langs zijn armen glijden om naast de zijne te rusten. Wij ademden beiden zwaar; de geur van onze seks vulde de kamer. Ik keek in zijn ogen, en zag dezelfde intense blik die hij mij eerder gegeven had. Niet zeker wat ik precies moest zeggen, zei ik eenvoudig wat ik voelde.

“Dank U.”

From:
Date: juni 3, 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *